ประกาศผล CRRU-CEFR ENGLISH TEST

ประกาศผล CRRU-CEFR ENGLISH TEST 19 รายการ

# CRRU-CEFR ENGLISH TEST ประเภท หมวดหมู่ วันที่ลงประกาศ
1.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ EN-CRRU CEFR TEST วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. ประกาศรายชื่อ CRRU-CEFR ENGLISH TEST 28 ตุลาคม 2565
2.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ EN-CRRU CEFR TEST วันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. (Onsite) ประกาศรายชื่อ CRRU-CEFR ENGLISH TEST 31 สิงหาคม 2565
3.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ EN-CRRU CEFR TEST วันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. (Onsite) ประกาศรายชื่อ CRRU-CEFR ENGLISH TEST 2 สิงหาคม 2565
4.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ EN-CRRU CEFR TEST วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. (Onsite) ประกาศรายชื่อ CRRU-CEFR ENGLISH TEST 1 กรกฎาคม 2565
5.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ EN-CRRU CEFR TEST วันที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. (Onsite) ประกาศรายชื่อ CRRU-CEFR ENGLISH TEST 1 มิถุนายน 2565
6.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ EN-CRRU CEFR TEST วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. (Onsite) ประกาศรายชื่อ CRRU-CEFR ENGLISH TEST 5 พฤษภาคม 2565
7.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ EN-CRRU CEFR TEST วันที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. (Onsite) ประกาศรายชื่อ CRRU-CEFR ENGLISH TEST 1 เมษายน 2565
8.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ EN-CRRU CEFR TEST วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. (Onsite) ประกาศรายชื่อ CRRU-CEFR ENGLISH TEST 3 มีนาคม 2565
9.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ EN-CRRU CEFR TEST วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 - 16.00 น. (Onsite) ประกาศรายชื่อ CRRU-CEFR ENGLISH TEST 3 กุมภาพันธ์ 2565
10.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ EN-CRRU CEFR TEST วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. (Online) ประกาศรายชื่อ CRRU-CEFR ENGLISH TEST 2 กุมภาพันธ์ 2565
11.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ EN-CRRU CEFR TEST วันที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. (Onsite) ประกาศรายชื่อ CRRU-CEFR ENGLISH TEST 11 มกราคม 2565
12.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ EN-CRRU CEFR TEST วันที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. (Online) ประกาศรายชื่อ CRRU-CEFR ENGLISH TEST 11 มกราคม 2565
13.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ EN-CRRU CEFR TEST วันที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น. (Onsite) ประกาศรายชื่อ CRRU-CEFR ENGLISH TEST 8 ธันวาคม 2564
14.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ EN-CRRU CEFR TEST วันที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. (Online) ประกาศรายชื่อ CRRU-CEFR ENGLISH TEST 7 ธันวาคม 2564
15.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ EN-CRRU CEFR TEST วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. (Onsite) ประกาศรายชื่อ CRRU-CEFR ENGLISH TEST 8 ธันวาคม 2564
16.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ EN-CRRU CEFR TEST วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. (Online) ประกาศรายชื่อ CRRU-CEFR ENGLISH TEST 5 พฤศจิกายน 2564
17.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ EN-CRRU CEFR TEST วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น. ประกาศรายชื่อ CRRU-CEFR ENGLISH TEST 6 ตุลาคม 2564
18.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ EN-CRRU CEFR TEST วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ประกาศรายชื่อ CRRU-CEFR ENGLISH TEST 6 ตุลาคม 2564
19.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ CRRU CEFR TEST วันที่ 18 กันยายน 2564 ประกาศรายชื่อ CRRU-CEFR ENGLISH TEST 8 กันยายน 2564

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand