ประกาศผล ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT

ประกาศผล ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT 93 รายการ

# ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประเภท หมวดหมู่ วันที่ลงประกาศ
1.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประจำเดือน สิงหาคม 2565 New ประกาศรายชื่อ TH-PPT 5 สิงหาคม 2565
2.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 24 - 27 กรกฎาคม 2565 ประกาศผลสอบ TH-PPT 1 สิงหาคม 2565
3.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ประกาศผลสอบ TH-PPT 21 กรกฎาคม 2565
4.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 1 กรกฎาคม 2565
5.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 22-28 มิถุนายน 2565 ประกาศผลสอบ TH-PPT 29 มิถุนายน 2565
6.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 19-20 มิถุนายน 2565 ประกาศผลสอบ TH-PPT 21 มิถุนายน 2565
7.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ประกาศผลสอบ TH-PPT 17 มิถุนายน 2565
8.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (Online) ประกาศรายชื่อ TH-PPT 2 มิถุนายน 2565
9.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (Onsite) ประกาศรายชื่อ TH-PPT 2 มิถุนายน 2565
10.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลสอบ TH-PPT 25 พฤษภาคม 2565
11.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลสอบ TH-PPT 24 พฤษภาคม 2565
12.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลสอบ TH-PPT 24 พฤษภาคม 2565
13.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลสอบ TH-PPT 23 พฤษภาคม 2565
14.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลสอบ TH-PPT 12 พฤษภาคม 2565
15.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลสอบ TH-PPT 10 พฤษภาคม 2565
16.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 29 เมษายน 2565
17.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 27 เมษายน 2565 ประกาศผลสอบ TH-PPT 28 เมษายน 2565
18.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 25 เมษายน 2565 ประกาศผลสอบ TH-PPT 26 เมษายน 2565
19.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 21 เมษายน 2565 ประกาศผลสอบ TH-PPT 23 เมษายน 2565
20.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 19 เมษายน 2565 ประกาศผลสอบ TH-PPT 20 เมษายน 2565

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand