ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 182 รายการ

# รายการข่าว วันที่ลงประกาศ
81.) เชิญชวนส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมประกวด Smart Online Learning for International Students 2 กรกฎาคม 2564
82.) แบบสำรวจการเข้ารับวัคซีน COVID-19 ของนักศึกษาและอาจารย์ชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 18 มิถุนายน 2564
83.) ประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษา CRRU-CEFR TEST วันที่ 13 มิถุนายน 2564 7 มิถุนายน 2564
84.) กำหนดการทดสอบวัดระดับสมรรถนะด้านภาษา CRRU-CEFR TEST ประจำปี 2564 1 มิถุนายน 2564
85.) แจ้งกำหนดการลงทะเบียน ขั้นตอนการทดสอบทางด้านภาษา(ออนไลน์) และช่องทางการชำระเงิน 23 พฤษภาคม 2564
86.) แจ้งเปลี่ยนแปลงการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า-ก่อนจบ ระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2564 18 เมษายน 2564
87.) ประกาศรายชื่อนักศึกษา ที่ขอเลื่อนการสอบสมรรถนะทางด้านภาษาจากเดือน เมษายน เป็นเดือน พฤษภาคม 2564 16 เมษายน 2564
88.) แจ้งเปลี่ยนแปลงการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า-ก่อนจบ และภาษาอังกฤษก่อนจบ ประจำเดือนเมษายน 2564 12 เมษายน 2564
89.) ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT และภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT 22 มีนาคม 2564
90.) ประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษา CRRU-CEFR TEST วันที่ 14 มีนาคม 2564 8 มีนาคม 2564
91.) กำหนดการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม ENGLISH DISCOVERIES ONLINE (EDO) รอบที่ 4 5 มีนาคม 2564
92.) เปิดรับลงทะเบียน อบรมภาษาจีน HSK ระดับ 4 สำหรับนักศึกษา มร.ชร. (30 ชั่วโมง) 25 กุมภาพันธ์ 2564
93.) ประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบทางด้านภาษา จากเดือนมกราคม 2564 เป็น เดือนกุมภาพันธ์ 2564 5 กุมภาพันธ์ 2564
94.) กำหนดการทดสอบภาษาไทย & ภาษาอังกฤษ (แรกเข้า - ก่อนสำเร็จการศึกษา) ประจำปี 2564 4 มีนาคม 2564
95.) ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้เข้าใช้งานโปรแกรม English Discoveries Online 5 กุมภาพันธ์ 2564
96.) กำหนดการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม ENGLISH DISCOVERIES ONLINE (EDO) รอบที่ 3 5 กุมภาพันธ์ 2564
97.) กำหนดการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET นักศึกษารหัส 61 และรหัส 62 (เทียบโอน) 27 มกราคม 2564
98.) แบบฟอร์มขอรับรหัสเข้าใช้งานโปรแกรม English Discoveries Online (สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่มีรหัสเข้าใช้งาน) 13 มกราคม 2564
99.) ประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษา CRRU-CEFR TEST วันที่ 17 มกราคม 2564 6 มกราคม 2564
100.) กำหนดการทดสอบ TOEFL ITP ประจำปี พ.ศ.2564 4 มกราคม 2564

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand