ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 182 รายการ

# รายการข่าว วันที่ลงประกาศ
61.) VDO ขั้นตอนการเข้าระบบทดสอบทางด้านภาษา 23 พฤศจิกายน 2564
62.) การคัดกรองผู้เข้าสอบสมรรถนะทางด้านภาษา สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ (Onsite) 16 พฤศจิกายน 2564
63.) แนวปฏิบัติในการทดสอบ ด้วยโปรแกรม Google meet 6 พฤศจิกายน 2564
64.) แนวปฏิบัติในการทดสอบ ด้วยโปรแกรม Ding Talk 6 พฤศจิกายน 2564
65.) ขั้นตอนการเข้าระบบทดสอบทางด้านภาษา 5 พฤศจิกายน 2564
66.) ประกาศรายชื่อนักศึกษารหัส 64 เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านอังกฤษแรกเข้าและภาษาไทยแรกเข้า 21 ตุลาคม 2564
67.) ขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาชาวต่างประเทศ 办理毕业手续流程 4 ตุลาคม 2564
68.) ห้องทดสอบสอบภาษาไทยและภาษาอังกฤษออนไลน์ / Online Proficiency Test via Google Meet 1 มีนาคม 2565
69.) กำหนดการอบรมภาษาไทย 20 ชั่วโมง ประจำปี 2564 1 กันยายน 2564
70.) กำหนดการอบรมภาษาอังกฤษ 30 ชั่วโมง ประจำปี 2564 1 กันยายน 2564
71.) แนวปฏิบัติในการทดสอบ ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams 6 พฤศจิกายน 2564
72.) Internationalization and ASEAN Festival 2021 24 สิงหาคม 2564
73.) กำหนดการทดสอบวัดระดับสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ CRRU CEFR TEST มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำเดือน กันยายน 2564 17 สิงหาคม 2564
74.) กำหนดการทดสอบ TOEFL ITP ประจำเดือน กันยายน 2564 17 สิงหาคม 2564
75.) กำหนดการทดสอบวัดระดับสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทย ประจำเดือนกันยายน 2564 17 สิงหาคม 2564
76.) เปิดลงทะเบียนทดสอบสมรรถนะ ด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET สำหรับนักศึกษารหัส 62 (ปกติ) และนักศึกษารหัส 63 (เทียบโอน) 7 สิงหาคม 2564
77.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษา CRRU CEFR TEST วันที่ 14 สิงหาคม 2564 4 สิงหาคม 2564
78.) Guidelines for Online Language Proficiency Testing 30 กรกฎาคม 2564
79.) แนวปฏิบัติในการทดสอบวัดระดับสมรรถนะทางด้านภาษารูปแบบออนไลน์ 30 กรกฎาคม 2564
80.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษา CRRU CEFR TEST วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 7 กรกฎาคม 2564

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand