ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 182 รายการ

# รายการข่าว วันที่ลงประกาศ
41.) กำหนดการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทยแรกเข้า ประจำปี 2565 New 9 กุมภาพันธ์ 2565
42.) กำหนดการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2565 New 4 กุมภาพันธ์ 2565
43.) กำหนดการอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง ประจำปี 2565 สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย New 24 มกราคม 2565
44.) กำหนดการอบรมภาษาไทย หลักสูตร 20 ชั่วโมง ประจำปี 2565 สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย New 26 มกราคม 2565
45.) เปิดลงทะเบียนทดสอบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (แรกเข้า & ก่อนสำเร็จการศึกษา) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 18 มกราคม 2565
46.) เปิดลงทะเบียนทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 18 มกราคม 2565
47.) เปิดลงทะเบียน CRRU CEFR TEST (Onsite) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 18 มกราคม 2565
48.) เปิดลงทะเบียน CRRU CEFR TEST (Online) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 18 มกราคม 2565
49.) กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ประจำปี 2565 New 11 มกราคม 2565
50.) กำหนดการทดสอบวัดระดับสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ CRRU – CEFR TEST ประจำปี 2565 New 11 มกราคม 2565
51.) เปิดลงทะเบียนทดสอบภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษา รหัส 62 และรหัส 63 เทียบโอน 30 ธันวาคม 2564
52.) สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดหลักสูตรฝึกอบรม Online เเละเปิดรับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำปี 2565 29 ธันวาคม 2564
53.) การเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษา รูปแบบ Onsite 23 ธันวาคม 2564
54.) เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลักสูตร 30 ชั่วโมง 23 ธันวาคม 2564
55.) เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร หลักสูตร 20 ชั่วโมง 23 ธันวาคม 2564
56.) เปิดลงทะเบียนทดสอบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (แรกเข้า & ก่อนสำเร็จการศึกษา) ประจำเดือน มกราคม 2565 20 ธันวาคม 2564
57.) เปิดลงทะเบียนทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ประจำเดือน มกราคม 2565 20 ธันวาคม 2564
58.) เปิดลงทะเบียน CRRU CEFR TEST (Onsite) ประจำเดือน มกราคม 2565 20 ธันวาคม 2564
59.) เปิดลงทะเบียน CRRU CEFR TEST (Online) ประจำเดือน มกราคม 2565 20 ธันวาคม 2564
60.) ศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เปิดลงทะเบียนทดสอบ IELTS 3 ธันวาคม 2564

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand