ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 200 รายการ

# รายการข่าว วันที่ลงประกาศ
141.) ขั้นตอนการเข้าทำข้อสอบ online ด้วยแอพพลิเคชัน Zoom 29 พฤษภาคม 2563
142.) ตารางเวรประจำวัน เจ้าหน้าที่ประจำตึกสถาบันภาษา ช่วงสถานการณ์ โควิด - 19 (18 - 29 พ.ค. 63) 17 พฤษภาคม 2563
143.) ประกาศการทดสอบภาษาภาษาไทย (แรกเข้า-ก่อนจบ) และภาษาอังกฤษ (แรกเข้า - ก่อนจบ) 4 พฤษภาคม 2563
144.) ลงทะเบียนขอรับรหัสเข้าใช้งานโปรแกรม English Discoveries Online (EDO) 1 เมษายน 2563
145.) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 18 มีนาคม 2563
146.) ประกาศแจ้งข่าวเรื่องไวรัสโคโรนา 2019 12 มีนาคม 2563
147.) ประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษา CRRU-CEFR TEST 6 มีนาคม 2563
148.) กำหนดการทดสอบและอัตราค่าลงทะเบียนภาษาอังกฤษ CRRU-CEFR สำหรับบุคลากรและบุคคลที่สนใจทั่วไป 5 มีนาคม 2563
149.) กำหนดการทดสอบภาษาไทย สำหรับชาวต่างประเทศ ประจำปี 2563 11 กุมภาพันธ์ 2563
150.) กำหนดการอบรมภาษาอังกฤษ CEFR ประจำปี 2563 23 ธันวาคม 2562
151.) รับสมัครนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปี 2562 18 พฤศจิกายน 2562
152.) เกณฑ์การทดสอบวัดระดับทางด้านภาษา CRRU-CEFR TEST 29 ตุลาคม 2562
153.) เปิดรับบทความฯ เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร "มังรายสาร" ฉบับที่ 1 ปี 2563 17 ตุลาคม 2562
154.) กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2562 5 กันยายน 2562
155.) กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ภาษาไทยเเรกเข้าและภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2562 5 กันยายน 2562
156.) กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2563 30 สิงหาคม 2562
157.) กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ภาษาไทยเเรกเข้าและภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2563 30 สิงหาคม 2562
158.) การทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT และภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT รอบที่ 3 (เพิ่มเติม) 26 มิถุนายน 2562
159.) รายชื่อนักศึกษาเข้าทดสอบภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรม EDO รหัส 61 21 มิถุนายน 2562
160.) ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์สำหรับการลงทะเบียน ทดสอบทางด้านภาษาและอบรมของสถาบันภาษาฯ 18 มิถุนายน 2562

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand