สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ แต่งตั้งYunnan Kunming Qingyang Education Consulting Co., Ltd....เป็นผู้แทนเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน

5 ตุลาคม 2565 By Administrator

สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ แต่งตั้งYunnan Kunming Qingyang Education Consulting Co., Ltd....เป็นผู้แทนเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน

语言学院和外事中心(Language Institute and Global Affairs Chiang Rai Rajabhat University)授权云南昆明清洋教育咨询有限公司(Kunming Qingyang Education Consulting  Co., Ltd.)为  清莱皇家大学在中国的代表,负责招生到大学继续深造。

ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand