ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติเทียบเกณฑ์การประกันคุณภาพขั้นต่ำของบัณฑิต มร.ชร. ด้านภาษาอังกฤษ (แรกเข้าและก่อนสำเร็จการศึกษา) เดือน สิงหาคม 2565

12 กันยายน 2565 By Administrator

ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติเทียบเกณฑ์การประกันคุณภาพขั้นต่ำของบัณฑิต มร.ชร. ด้านภาษาอังกฤษ (แรกเข้าและก่อนสำเร็จการศึกษา) เดือน สิงหาคม 2565

ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand