เปิดลงทะเบียนทดสอบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (แรกเข้า & ก่อนสำเร็จการศึกษา) ประจำเดือน ตุลาคม 2565 清莱皇家大学语言学院和外事中心 泰语/英语入学考试,泰语/英语毕业考试 报名开始了

9 กันยายน 2565 By Administrator

กำหนดการทดสอบวัดระดับสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทยแรกเข้าและก่อนสำเร็จการศึกษา  สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

Schedules of Entrance and Exit English and Thai proficiency Tests for Chiang Rai Rajabhat University students, October 2022

2022年10月份清莱皇家大学学生参加泰语和英语入学及毕业考试行程安排 于 语言学院和外事中心 39楼二层语言能力考试中心


ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand