มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เชิญชวนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำปี 2565

25 กรกฎาคม 2565 By Administrator

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เชิญชวนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำปี 2565 (IACE 2022)


ระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน 2565
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand