เปิดลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ให้แก่นักศึกษาและบุคลกรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4 กรกฎาคม 2565 By Administrator

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ให้แก่นักศึกษาและบุคลกรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันอาทิตย์ ที่ 31 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้อง E-Learning 1 อาคารยุพราชวิทยมงคล
สำหรับผู้ที่สนเข้าร่วม ลงทะเบียนได้ที่ www.crru.ac.th/sh/traininglms31
(ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย // รับลงทะเบียน จำนวน 40 คน)
ติดต่อสอบถาม: คุณชัชพล ตันต้าว โทร. 053-776020 ต่อ 115

ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand