ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบมาตรฐานขั้นต่ำด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาแรกเข้า ประจำปีการศึกษา 2565

30 มิถุนายน 2565 By Administrator

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบมาตรฐานขั้นต่ำด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาแรกเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand