เปิดรับบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารมังรายสาร ฉบับที่ 2 ประจำปี 2565

7 มิถุนายน 2565 By Administrator

เปิดรับบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารมังรายสาร ฉบับที่ 2 ประจำปี 2565

แบบฟอร์มเสนอบทความ https://drive.google.com/file/d/1HX7BbYQmeaLNCqsOXvDmd-BKRLiA2L3Z/view

ส่งบทความได้ที่ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/mrsj

เปิดรับบทความ ตั้งเเต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2565 (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการส่งบทความ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand