ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติเทียบเกณฑ์การประกันคุณภาพขั้นต่ำของบัณฑิต EN-PPT, EN-PET ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

5 เมษายน 2565 By Administrator

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติเทียบเกณฑ์การประกันคุณภาพขั้นต่ำของบัณฑิต ภาษาอังกฤษ (แรกเข้า & ก่อนสำเร็จการศึกษา) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand