ขั้นตอนการลงทะเบียน​เพื่อนำ ​EDO ​Certificate​ of proficiancy​ ขออนุมัติ​เทียบเกณฑ์​การประกันคุณภาพการศึกษา​ขั้นต่ำของบัณฑิต​ มร.ชร. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

18 มีนาคม 2565 By Administrator

ขั้นตอนการลงทะเบียน​เพื่อนำ ​EDO ​Certificate​ of proficiancy​ ขออนุมัติ​เทียบเกณฑ์​การประกันคุณภาพการศึกษา​ขั้นต่ำของบัณฑิต​ มร.ชร. ด้านภาษาอังกฤษ​ ​EN-PPT ​และ​ EN-PET​
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

1.นักศึกษา Download ใบรายงานผลการเรียน (ฉบับกำลังศึกษา) 
ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  https://reg2.crru.ac.th/reg
และ Download Certificate  of proficiency ของบริษัท itedusoft (EDO) https://bit.ly/34Rflys
ตั้งแต่วันที่ 17-31 มีนาคม 2565
2. ลงทะเบียน ได้ที https://forms.gle/3cuEDuLJbUCWEPZKA
3.ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติ ยกเว้น EN-PPT และ EN-PET ตามเกณฑ์มาตรฐานขั่นต่ำด้านภาษาอังกฤษ ได้ทางเว็บไซต์ และเพจสถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand