ห้องทดสอบสอบภาษาไทยและภาษาอังกฤษออนไลน์ / Online Proficiency Test via Google Meet

1 มีนาคม 2565 By Administrator

ห้องทดสอบภาษาไทย / Thai Proficiency Test : https://meet.google.com/bri-avns-tki


ห้องทดสอบภาษาอังกฤษ / English Proficiency Test : https://meet.google.com/svr-xqha-tun

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand