แบบสำรวจการเข้ารับวัคซีน COVID-19 ของนักศึกษาและอาจารย์ชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

18 มิถุนายน 2564 By Administrator

Survey for COVID-19 vaccination for Foreign Staff and Students (外国教职工和留学生接种疫苗调查统计)

This survey is to propose to Chiang Rai Public Health Office to request the COVID-19 vaccines for our Foreign staff and students. (外国教职工和留学生接种疫苗调查统计)

Link : https://forms.gle/FXKayGLYVDJCi3v66

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand