แจ้งเปลี่ยนแปลงการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า-ก่อนจบ ระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2564

18 เมษายน 2564 By Administrator

ด้วยการแพร่ระบาดไวรัสโควิด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ประกาศปิดสถานที่ทำการเป็นการชั่วคราวไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 นั้น ในการนี้ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติจึงประกาศเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า และภาษาอังกฤษก่อนจบ (ระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2564) ดังนี้
 
1. เปลี่ยนแปลงวิธีการทดสอบ จากการสอบแบบปกติ เป็นการสอบแบบ Online
 
2. สำหรับผู้เข้าสอบที่ลงทะเบียนสอบนอกเวลาราชการ ให้เลือกเวลาสอบใหม่จากลิงด้านล่างนี้
(ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.)
- สำหรับภาษาอังกฤษแรกเข้า (EN-PPT) https://forms.gle/vvUm7vmpBrNGpkMw5
- สำหรับภาษาอังกฤษก่อนจบ (EN -PET) https://forms.gle/HPPSfTuyVWnmexCT7
*** หมายเหตุ ***
สำหรับผู้เข้าสอบที่ลงทะเบียนสอบในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 ให้ดำเนินการสอบตามเวลาเดิมด้วยรูปแบบ Online
 
3. ผู้เข้าสอบจัดหาสถานที่ดำเนินการสอบด้วยตนเองและจะต้องเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมต่อการสอบรูปแบบ Online และอ่านระเบียบข้อปฏิบัติการสอบให้เข้าใจ
 
4. ประกาศการเปลี่ยนแปลงนี้ เฉพาะผู้เข้าสอบที่ลงทะเบียนสอบ ระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2564 เท่านั้น
*** หมายเหตุ ***
ช่วงในเวลาราชการ คือ วันปกติจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. / ช่วงนอกเวลาราชการ คือ หลังเวลา 16.30 น. เป็นต้นไป และวันเสาร์ – อาทิตย์ (ทั้งวัน)
 
ระเบียบข้อปฏิบัติการสอบ (เปิดลิงค์) https://drive.google.com/file/d/1rdL57EgSxE8lssPIWQwsu3K_qSnHcNyl/view?usp=sharing

ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand