ประกาศรายชื่อนักศึกษา ที่ขอเลื่อนการสอบสมรรถนะทางด้านภาษาจากเดือน เมษายน เป็นเดือน พฤษภาคม 2564

16 เมษายน 2564 By Administrator

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอเลื่อนการสอบสมรรถนะทางด้านภาษาจากเดือน เมษายน 2564 (ด้วยรูปแบบการทดสอบออนไลน์) เป็นเดือน พฤษภาคม 2564 สอบ ณ อาคาร 5 สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand