แจ้งเปลี่ยนแปลงการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า-ก่อนจบ และภาษาอังกฤษก่อนจบ ประจำเดือนเมษายน 2564

12 เมษายน 2564 By Administrator

ด้วยการแพร่ระบาดไวรัสโควิด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ประกาศปิดสถานที่ทำการเป็นการชั่วคราวไปจนถึงวันที่ 25 เมษายน 2564 นั้น ในการนี้ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติจึงประกาศเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า-ก่อนจบ และภาษาอังกฤษก่อนจบ ประจำเดือนเมษายน 2564 ดังนี้


1. เปลี่ยนแปลงวิธีการทดสอบ จากการสอบแบบปกติ เป็นการสอบแบบ Online


2. สำหรับผู้เข้าสอบที่ลงทะเบียนสอบนอกเวลาราชการ ให้เลือกเวลาสอบใหม่ในระบบ Google Form
- สำหรับภาษาไทยแรกเข้า (TH-PPT) https://forms.gle/aKT4M8QS21uKaCvm9
- สำหรับภาษาไทยก่อนจบ (TH-PET) และภาษาอังกฤษก่อนจบ (EN-PET) https://forms.gle/chpMa4d6aCtWPwQb6

หมายเหตุ

***สำหรับผู้เข้าสอบที่ลงทะเบียนสอบในวันเวลาราชการ จ.-ศ. เวลา 8.30-16.30 ให้ดำเนินการสอบตามปกติด้วยรูปแบบ Online


3. ผู้เข้าสอบจัดหาสถานที่ดำเนินการสอบด้วยตนเองและจะต้องเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมต่อการสอบรูปแบบ Online และอ่านระเบียบข้อปฏิบัติการสอบให้เข้าใจ


4. ประกาศการเปลี่ยนแปลงนี้ เฉพาะผู้เข้าสอบที่ลงทะเบียนสอบ ระหว่างวันที่ 17 – 25 เมษายน 2564 เท่านั้น

หมายเหตุ 

***สำหรับผู้เข้าสอบที่ลงทะเบียนสอบระหว่างวันที่ 26 – 30 เมษายน 2564 ให้ดำเนินการสอบตามกำหนดการเดิม ณ ศูนย์ทดสอบสมรรถนะด้านภาษา อาคาร5
***ช่วงในเวลาราชการ คือ วันปกติจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. /ช่วงนอกเวลาราชการ คือ หลังเวลา 16.30 น. เป็นต้นไป และวันเสาร์ – อาทิตย์ (ทั้งวัน)
ระเบียบข้อปฏิบัติการสอบ ดังเอกสารแนบนี้

ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand