ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT และภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT

22 มีนาคม 2564 By Administrator

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT และภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT

วันอาทิตย์ ที่ 4 เมษายน 2564 ณ ห้อง elearning ชั้น 3 อาคารยุพราชวิทยมงคล

ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand