ประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบทางด้านภาษา จากเดือนมกราคม 2564 เป็น เดือนกุมภาพันธ์ 2564

5 กุมภาพันธ์ 2564 By Administrator

ประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบทางด้านภาษา จากเดือนมกราคม 2564 เป็น เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด (ตามประกาศมหาวิทยาลัยลงวันที่ 7 มกราคม 2564) สามารถตรวจสอบรายชื่อดังรายละเอียดด้านล่างนี้


ภาษาไทยแรกเข้า 15 - 17 ก.พ. 64

http://iilc.crru.ac.th/iilc/web/testing/detail/02/481


ภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา 15 - 19 ก.พ. 64

http://iilc.crru.ac.th/iilc/web/testing/detail/04/483


ภาษาอังกฤษแรกเข้า 22 - 24 ก.พ. 64

http://iilc.crru.ac.th/iilc/web/testing/detail/01/480


ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา 22 - 25 ก.พ. 64

http://iilc.crru.ac.th/iilc/web/testing/detail/03/482


ภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET ด้วยโปรแกรม ENGLISH DISCOVERIES ONLINE (EDO) 15 ก.พ. 64

http://iilc.crru.ac.th/iilc/web/testing/detail/03/484

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand