กำหนดการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม ENGLISH DISCOVERIES ONLINE (EDO) รอบที่ 3

5 กุมภาพันธ์ 2564 By Administrator

ตารางกำหนดการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม English Discoveries Online (EDO)

โดยให้ผู้เข้าสอบดังรายชื่อที่แนบท้ายเอกสาร ทำตามขั้นตอน ดังนี้

1. พิมพ์แบบฟอร์มขอชำระเงิน ที่ http://e-eng.crru.ac.th/register/ วันที่ 8 - 11 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งเเต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

2. ชำระเงิน ณ งานการเงิน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี วันที่ 8 - 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 - 15.00 น.

ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand