กำหนดการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET นักศึกษารหัส 61 และรหัส 62 (เทียบโอน)

27 มกราคม 2564 By Administrator

กำหนดการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET นักศึกษารหัส 61 (ภาคปกติ) และรหัส 62 (เทียบโอน)

ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand