แบบฟอร์มขอรับรหัสเข้าใช้งานโปรแกรม English Discoveries Online (สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่มีรหัสเข้าใช้งาน)

13 มกราคม 2564 By Administrator

แบบฟอร์มขอรับรหัสเข้าใช้งานโปรแกรม English Discoveries Online (สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่มีรหัสเข้าใช้งาน)


เปิดรับข้อมูลตั้งแต่วันที่ 13 - 24 มกราคม 2564


สามารถกรอกข้อมูลขอรับรหัสเข้าใช้งาน English Discoveries Online ได้ที่ :


https://forms.gle/mGVPPdBaRy5C9CBz7

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand