ลงทะเบียนขอรับรหัสเข้าใช้งานโปรแกรม English Discoveries Online (EDO)

1 เมษายน 2563 By Administrator

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


เปิดรับลงทะเบียนขอรับรหัสเข้าใช้งานโปรแกรม English Discoveries Online (EDO)
สำหรับบุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ที่สนใจเข้าใช้งานสามารถกรอกข้อมูลเพื่อข้อรับรหัสได้ที่


https://forms.gle/puEMZHP9ZTTzwmxZ8

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand