กำหนดการทดสอบและอัตราค่าลงทะเบียนภาษาอังกฤษ CRRU-CEFR สำหรับบุคลากรและบุคคลที่สนใจทั่วไป

5 มีนาคม 2563 By Administrator

สถาบันภาษาและวัฒนะรรมนานาชาติเปิดลงทะเบียนทดสอบภาษาอังกฤษ CRRU-CEFR สำหรับบุคลากรและผู้ที่สนใจทั่วไป โดยสามารถตรวจสอบกำหนดการทดสอบตามเอกสารแนบ ดังนี้

ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand